Friday, 07/10/2022 - 19:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH BÊ TÔNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÊ TÔNG NĂM HỌC 2018-2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019 PHÁT HUY SỨC MẠNH TẬP THỂ VÀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 

Ngày 29/9/2018, trường Tiểu học Bê Tông tổ chức hội nghị CB-CC-VC năm học 2018-2019, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CB-CC-VC và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nhằm cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển .

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Bút- BTCB-HT nhà trường đã thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua bản báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2017-2018 và thông qua kế hoạch năm học 2018-2019, báo cáo hoạt động thu chi tài chính năm học 2017-2018.

 

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản báo cáo trên tinh thần dân chủ, cởi mở, nói thẳng, nói thật, thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi Cb-CC-VC, nhằm xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, có uy tín với nhân dân. Có 06 ý kiến của CB-CC-VC tham luận tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức hiệu quả, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng lòng nhân ái cho học sinh, đánh giá học sinh…Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao, nhằm đáp ứng yêu cầu “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học .

Hội nghị được nghe bản báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018, dự thảo phương hướng hoạt động và quy chế hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ 2018-2020, do đồng chí Đinh Thị Thu Thủy - P.Trưởng Ban TTND trình bày, toàn thể hội nghị nhất trí thông qua bản báo cáo.

Hội nghị tiến hành bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2018-2020; có 03 đồng chí đã được Hội nghị tín nhiệm bầu vào Ban TTND nhiệm kỳ 2018-2020; đó là các đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Hương.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản báo cáo trên tinh thần dân chủ, cởi mở, nói thẳng, nói thật, thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi Cb-CC-VC, nhằm xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, có uy tín với nhân dân. Có 06 ý kiến của CB-CC-VC tham luận tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức hiệu quả, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng lòng nhân ái cho học sinh, đánh giá học sinh…Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao, nhằm đáp ứng yêu cầu “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học .

Hội nghị được nghe bản báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018, dự thảo phương hướng hoạt động và quy chế hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ 2018-2020, do đồng chí Đinh Thị Thu Thủy - P.Trưởng Ban TTND trình bày, toàn thể hội nghị nhất trí thông qua bản báo cáo. Hội nghị tiến hành bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2018-2020; có 03 đồng chí đã được Hội nghị tín nhiệm bầu vào Ban TTND nhiệm kỳ 2018-2020; đó là các đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Hương.

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hoa - thay mặt Hội đồng Thi Đua, khen thưởng của trường đã báo cáo tóm tắt kết quả thi đua năm học 2017-2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019; đồng thời thông qua nội dung Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Thi đua-Khen thưởng; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn.Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hoa - thay mặt Hội đồng Thi Đua, khen thưởng của trường đã báo cáo tóm tắt kết quả thi đua năm học 2017-2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019; đồng thời thông qua nội dung Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Thi đua-Khen thưởng; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn.

 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm. Hội nghị CB-CC-VC trường Tiểu học Bê Tông năm học 2018-2019 đã thành công tốt đẹp, với sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể CB-GV-NV nhà trường, hội nghị đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên; để phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm. Hội nghị CB-CC-VC trường Tiểu học Bê Tông năm học 2018-2019 đã thành công tốt đẹp, với sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể CB-GV-NV nhà trường, hội nghị đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên; để phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Tác giả: Nguyễn Thị Thắm

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 70
Năm 2022 : 5.496